Κόσμος 37 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 132
Συνολικός αριθμός χωριών: 13.320 (100.91 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 13.313
Χωριά βαρβάρων: 5
Χωριά με bonus: 659
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 618 ημέρες
Χρήστες on-line: 5
Αριθμός μηνυμάτων: 261.281 (1979.40 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 25.187 (190.81 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 844 (6.39 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.868 (14.15 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 24
Αριθμός παικτών σε φυλές: 117
Συνολικοί πόντοι: 131.298.593 (994.686 ανά παίκτη, 9.857 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 2.169.371.761
 • 1.768.089.504
 • 2.714.461.405
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 24,723 εκατ.
 • 4,814 εκατ.
 • 14,335 εκατ.
 • 21,218 εκατ.
 • 2,126 εκατ.
 • 6,522 εκατ.
 • 161.011
 • 5,626 εκατ.
 • 1,053 εκατ.
 • 541.826
 • 84
 • 2.608
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 187298
 • 36468
 • 108601
 • 160741
 • 16109
 • 49405
 • 1220
 • 42620
 • 7976
 • 4105
 • 1
 • 20
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1856
 • 361
 • 1076
 • 1593
 • 160
 • 490
 • 12
 • 422
 • 79
 • 41
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: alexislol
Η νεότερη φυλή: monos

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων στις 06.06. και ώρα 13:42